In Memoriam Piet de Blaauw

In Memoriam Piet de Blaauw

Het doet ons groot verdriet u in kennis te moeten stellen van het overlijden van ons zeer gewaardeerde Erelid der D.S.V.V. "Punch", Piet de Blaauw. Piet de Blaauw is afgelopen zondag op 80-jarige leeftijd komen te overlijden. Piet is van grote betekenis geweest voor de vereniging. In het seizoen 1964 - 1965 was Piet secretaris van Punch en secretaris bij de NeVoBo, afdeling Delft. In 1967 was Piet als secretaris onderdeel van de Raad van Toezicht bij Stichting Staminee, een initiatief in Delft dat er voor heeft gezorgd dat veel Punchers een thuisbasis hadden om een drankje te drinken. Later heeft Piet vanaf het jaar 1969 zich zes jaar lang ingezet als Zwabber van de vereniging. Tot op heden is Piet de langstzittende Zwabber bij Punch. Als dank voor zijn inzet is Piet na het aftreden als Zwabber verkozen tot Erelid op 10 november 1975.

De vereniging heeft een periode van vijf dagen rouw aangekondigd. Het gaat vrijdag 22 januari in en duurt tot en met 27 januari. We zullen deze dagen stilstaan bij de diensten die Piet de Blaauw heeft ondernomen voor Punch.

We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

---

It saddens us to inform you about the passing away of our truly valued honorary member of D.S.V.V. “Punch”, Piet de Blaauw. Piet de Blaauw passed away last Sunday at an age of 80 years old. Piet has been of great importance to the association. In the season of 1964 - 1965 Piet was secretary of Punch and secretary of the NeVoBo, department Delft. In 1967 Piet was, as secretary, part of the Supervisory Board of ‘Stichting Staminee’, an initiative in Delft that ensured that many Punchers had a home base for a drink. Later, starting in 1969, Piet served as the club's ‘Zwabber’ for six years. Till today, Piet is the longest-serving Zwabber at Punch. As thanks for Piets efforts, Piet was elected an Honorary Member on November 10, 1975, after quitting as Zwabber.

The association has announced a mourning period of five days, it will begin Friday the 22nd and last through January 27. During these days we will remember the services Piet de Blaauw has done for Punch.

We wish the family and friends a lot of strength in coping with this loss.

Ook hier staan? Klik hier!