Commissies

Geen foto beschikbaar voor deze commissie
Acquisitiecommissie
Ontfermt zich over de contacten met bedrijven om zo te zorgen voor extra inkomsten voor Punch.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
AkCie
De AkCie ook wel de aktiviteiten commissie organiseert verschillende evenementen gedurende het jaar waarop leden elkaar ontmoeten, leren kennen en leuke herinneringen opbouwen.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
Archiefkommissie
Kommissie bestaande uit het voorgaande Bestuur (Bestuur Direct) om hun verrichte zaken te archiveren.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
ATP Veld
De ATP organiseert de Hajraa Experience van alle Punchers
Commissie Logo
BaKo
Ieder jaar wordt de Batavierenrace georganiseerd. Deze kommissie zoekt een groep enthousiaste Punchers bij elkaar en maakt zo onze deelname van een Punchteam aan de Batavierenrace mogelijk.
Commissie Logo
BaseCamp
De BaseCamp organiseert een week van 2 t/m 6 augustus vol met volleybal in de zomervakantie om het volleybalniveau van Punch te verhogen
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
Beheerschkommissie
De Beheerschkommissie beheert het Pand en zorgt dat deze in goede staat blijft.
Commissie Logo
Bestuur
Het Bestuur bestaat uit leden die een geheel jaar wijden aan Punch. Werkend vanuit het Bestuurshok staan ze aan het hoofd van de vereniging.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
BOOD
De kommissie onder de naam Bier Onder Ons Dakje staat iedere vrijdag avond achter de bar op het Pand, om jouw te voorzien van een drankje en muziek.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
Bootcamp
De Bootcamp organiseert jaarlijks een dag vol trainingen van toptrainers en clinics gegeven door experts.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
CIA
De Commissie Internet Activiteiten, overziet de digitale wereld van Punch waaronder de website, mailinglijsten en ledenadministratie.
Commissie Logo
D.I.R.K.
De Dokumenteer, Inplak en Repliceer Kommissie legt alle activiteiten van Punch vast op de gevoelige plaat.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
Historisch Besef II
Poogt het historisch besef binnen Punch te verhogen door de geschiedenis toegankelijker te maken en op een aantrekkelijke manier aan te bieden.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
InternachoCo
International committee that organises an evening to welcome international students and several other activities.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
JaBoKo
De Jaarboekkomissie zorgt aan het begin van het seizoen voor het smoelenboek vol informatie over alle spelers, kommissies en andere leuke weetjes.
Commissie Logo
Kalender
Eens in de zoveel jaar komt een spetterende groep samen om al het mooie van Punch te vereeuwigen in een kalender.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
Kandidaatsbestuur
Een niet-hopend groepje mensen
Commissie Logo
KasKo
De Kaskommissie houdt een financieel oogje in het zeil
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
KvB
Kommissie van Beroep. Voor klachten waarbij je niet terecht kunt bij het Bestuur kun je aankloppen bij de KvB.
Commissie Logo
LuCie
De Lustrumkommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van alle activiteiten tijdens ieder lustrum met daarbij het grootse lustrumfeest.
Commissie Logo
OK
De OuderdagKommissie organiseert de Punch Super Saturday op zaterdag 27 februari 2021.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
OWeeCis
De OWeeCis organiseert de OWee van Punch en sleept ieder jaar een groot aantal nieuwe volleyballers binnen.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
PPK
De Pers en Propaganda Kommissie van Punch maakt elk kwartaal weer een editie van het verenigingsblad van Punch 'Het Konvo' en zorgt daarnaast voor digitale Propaganda.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
Scheidsrechterwerkgroep
Deze groep houdt zich bezig met het handhaven van het scheidsrechterniveau, het organiseren van cursussen en het begeleiden en enthousiast maken van nieuwe scheidsrechters.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
SIDBC werkgroep
Deze werkgroep houdt zich bezig met het organiseren van de toernooiweekenden van SBVC
Commissie Logo
SJAAK
Super Jonge Actieve Anthousiaste Kinders
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
SPEBI
De Skireis Punch Eenduidig Beleid Introduceren gaat aan de slag om de toekomst van de wintersport bij Punch veilig te stellen
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
StaKo
De StatutenKommissie gaat aan de slag om een voorstel te doen op de AV om de statuten, het H.R. en de motielijst te updaten. Daarnaast zorgen ze voor de implementatie van de WBTR in de statuten van Punch en Stichting Punch Pand. Kortweg: de regelexperts.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
TK
De Technische Kommissie gaat over de volleybalzaken bij Punch. Zij maken de teamindeling aan het begin van het seizoen en zorgen ervoor dat ieder team één of twee trainers krijgt.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
TKDH
Zit je in D1 t/m D6? Dan is de TKDH jouw aanspreekpunt voor volleybalgerelateerde vragen.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
TKDL
Zit je in D7 t/m D13? Dan is de TKDL jouw aanspreekpunt voor volleybalgerelateerde vragen.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
TKHH
Zit je in H1 t/m H7? Dan is de TKHH jouw aanspreekpunt voor volleybalgerelateerde vragen.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
TKHL
Zit je in H8 t/m H13? Dan is de TKHL jouw aanspreekpunt voor volleybalgerelateerde vragen.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
ToKo
De Toernooi Kommissie zorgt voor een kleine, maar gezonde gezellige concurrentie binnen de vereniging door het organiseren van spelletjesavonden en of volleybaltoernooien.
Commissie Logo
Trainersbegeleidingswerkgroep
De TBWG coördineert de trainersbegeleiding bij Punch en organiseert trainersbijeenkomsten.
Commissie Logo
ViCie
De ViCie legt videobeelden vast van Punchactiviteiten e.d. voor Punch haar eigen leden en als promotie van Punch.
Commissie Logo
XTC
De eXterne Toernooi Commissie organiseert ieder jaar het open grasvolleybaltoernooi genaamd SPOENK.

Ook hier staan? Klik hier!