Commissies

Commissie Logo
Acquisitie
Ontfermt zich over de contacten met bedrijven om zo te zorgen voor extra inkomsten voor Punch
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
AkCie
De AkCie ook wel de aktiviteiten commissie organiseert verschillende evenementen gedurende het jaar waarop leden elkaar ontmoeten, leren kennen en leuke herinneringen opbouwen.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
Archiefkommissie
Kommissie bestaande uit het voorgaande Bestuur (Bestuur Direct) om hun verrichte zaken te archiveren.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
ATP Veld
De ATP organiseert de Hajraa Experience van alle Punchers
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
BaKo
Ieder jaar wordt de Batavierenrace georganiseerd. Deze kommissie zoekt een groep enthousiaste Punchers bij elkaar en maakt zo onze deelname van een Punchteam aan de Batavierenrace mogelijk.
Commissie Logo
Beheerschkommissie
De Beheerschkommissie beheert het Pand en zorgt dat deze in goede staat blijft.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
Bestuur
Het Bestuur bestaat uit leden die een geheel jaar wijden aan Punch. Werkend vanuit het Bestuurshok staan ze aan het hoofd van de vereniging.
Commissie Logo
BOOD
De kommissie onder de naam Bier Onder Ons Dakje staat iedere vrijdag avond achter de bar op het Pand, om jouw te voorzien van een drankje en muziek.
Commissie Logo
Bootcamp
De Bootcamp organiseert jaarlijks een dag vol trainingen van toptrainers en clinics gegeven door experts.
Commissie Logo
CIA
De Commissie Internet Activiteiten, overziet de digitale wereld van Punch waaronder de website, mailinglijsten en ledenadministratie
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
D.I.R.K.
De Dokumenteer, Inplak en Repliceer Kommissie legt alle activiteiten van Punch vast op de gevoelige plaat.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
InternachoCo
International committee that organises international activities
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
JaBoKo
De Jaarboekkomissie zorgt aan het begin van het seizoen voor het smoelenboek vol informatie over alle spelers, kommissies en andere leuke weetjes.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
Kalender
Eens in de zoveel jaar komt een spetterende groep samen om al het mooie van Punch te vereeuwigen in een kalender.
Commissie Logo
Kandidaatsbestuur
Een niet-hopend groepje mensen.
Commissie Logo
KasKo
De Kaskommissie houdt een financieel oogje in het zeil
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
KvB
Kommissie van Beroep. Voor klachten waarbij je niet terecht kunt bij het Bestuur kun je aankloppen bij de KVB.
Commissie Logo
LuCie
De LustrumCommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van alle activiteiten tijdens ieder lustrum met daarbij het grootse lustrumfeest.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
LuCie XIV Administratie
Commissie Logo
OK
De OuderdagKommissie organiseert de Punch Super Saturday op zaterdag 29 februari 2020.
Commissie Logo
OWeeCis
De OWeeCis organiseert de OWee van Punch en sleept ieder jaar een groot aantal nieuwe volleyballers binnen.
Commissie Logo
PandLusKo
Tweede Pandlustrumkommissie
Commissie Logo
PPK
De Pers en Propaganda Kommissie van Punch maakt elk kwartaal weer een editie van het verenigingsblad van Punch 'Het Konvo' en zorgt daarnaast voor digitale Propaganda.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
Scheidsrechterwerkgroep
Deze groep houdt zich bezig met het handhaven van het scheidsrechterniveau, het organiseren van cursussen en het begeleiden en enthousiast maken van nieuwe scheidsrechters.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
SIDBC Werkgroep
Deze werkgroep houdt zich bezig met het organiseren van de toernooiweekenden van BVC
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
SJAAK
Super Jonge Actieve Anthousiaste Kinders
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
SkiOui
Organiseert de Wintersport voor Punch
Commissie Logo
TK
De Technische Kommissie gaat over de volleybalzaken bij Punch. Zij maken de teamindeling aan het begin van het seizoen en zorgen ervoor dat ieder team één of twee trainers krijgt.
Commissie Logo
TKDH
Zit je in D1 t/m D6? Dan is de TKDH jouw aanspreekpunt voor volleybalgerelateerde vragen.
Commissie Logo
TKDL
Zit je in D7 t/m D13? Dan is de TKDL jouw aanspreekpunt voor volleybalgerelateerde vragen.
Commissie Logo
TKHH
Zit je in H1 t/m H7? Dan is de TKHH jouw aanspreekpunt voor volleybalgerelateerde vragen.
Commissie Logo
TKHL
Zit je in H8 t/m H13? Dan is de TKHL jouw aanspreekpunt voor volleybalgerelateerde vragen.
Commissie Logo
ToKo
De Toernooi Kommissie zorgt voor een kleine, maar gezonde gezellige concurrentie binnen de vereniging door het organiseren van spelletjesavonden en of volleybaltoernooien.
Geen foto beschikbaar voor deze commissie
Trainersbegeleidingswerkgroep
De TBWG coördineert de trainersbegeleiding bij Punch en organiseert trainersbijeenkomsten.
Commissie Logo
XTC
De eXterne Toernooi Commissie organiseert ieder jaar het open grasvolleybaltoernooi genaamd SPOENK.

Ook hier staan? Klik hier!