Scheidsrechters

Welkom! / Welcome!

Op deze pagina staat alle informatie over het fluiten bij Punch. Onder andere het langlopend fluitschema, handige downloads, (aanpassingen aan) spelregels, het DWF en begeleidingsinfo zijn hier te vinden. Heb je leuke of minder leuke opmerkingen, goede feedback of spijkerharde kritiek? Mail ons dan even, de contactgegevens staan onderaan de pagina.

On this page you can find all information about being a referee at Punch. This includes the long-term referee schedule, useful downloads (often in Dutch), (adaptions to) the rules, the DWF (Digital Match Form) and information about guidance. Do you have positive or negative comments, good feedback or tough criticism? Please send us an email, the contact details are stated at the bottom of this page.

 

Langlopend fluitschema / Long term referee schedule

Via deze link kan je het langlopende fluitschema vinden. Dit schema zal steeds 2 tot 3 maanden vooruit gewerkt worden. Mocht je een keer niet kunnen maar ben je wel ingedeeld zorg dan zelf voor een vervanger en meld dit bij de wedstrijdsecretaris. Dit kan door alle thuisfluiters te mailen (thuisfluiters@punch.tudelft.nl), maar zoals altijd geldt: de beller is sneller.

You can find the long-term referee schedule using this link. This schedule will be updated 2 to 3 months in advance. In case you are unavailable for a scheduled referee match, please find a replacement and inform the competition secretary about the change. You can find a replacement by sending an email to all the referees (at thuisfluiters@punch.tudelft.nl), but remember you will find a replacement quicker by calling.

 

Thuisfluiters / Home match referees

Het overgrote deel van de scheidsrechters bij Punch bestaat uit zogenoemde thuisfluiters. Deze scheidsrechters leiden alle wedstrijden in de 1e klasse en lager en komen dus uit de eigen vereniging. De fluiters zijn onder te delen in de volgende categorieën:

The biggest part of the referees at Punch consists of so-called home match referees. These referees lead all the matches in the first class and below. Therefore, they come out for their own association. All referees can be divided in the following categories.

Code

Niveau

Uitleg

Explanation

Categorie

V6

3e & 4e klasse / 3rd & 4th class

Behaald wanneer de spelregeltoets is voltooid

Achieved when the game rule test is completed.

Thuisfluiters / home match referees

V5

1e & 2e klasse / 1st & 2nd class

In opleiding (VS2) tot V4

In training (VS2) for V4

V4

VS2-opleiding behaald

VS2-training completed

R3

Promotieklasse / Promotion class

In opleiding (VS3) tot R1/R2

In training (VS3) for R1/R2

Uitfluiters (regionale scheidsrechters) / Regional referees

R2

VS3-opleiding voor promotieklasse behaald

VS3 training for promotion class completed

R1

3e divisie /

3th division

VS3-opleiding voor 3e divisie behaald

VS3 training for third division completed

N4

2e divisie /

2nd division

In opleiding (VS4) tot N3

In training (VS4) for N3

 

Nationale scheidsrechters / national referees

N3

VS4-opleiding behaald

VS4 training completed

 

Punch fluit dus alle teams zelf, behalve H1 en H2. H2 wordt gefloten door officials van andere verenigingen, die hiervoor op bezoek komen bij Punch. H1 wordt gefloten door onafhankelijke nationale scheidsrechters.

Mocht je nou graag een stapje hogerop willen, mail ons of spreek ons aan! 

Thus, Punch referees all teams herself, except for Gents 1 and Gents 2. The matches of Gents 2 are refereed by officials from other clubs who visit Punch. Gents 1 is refereed by independent national referees.

If you would like to referee on a higher level, please contact us!

 

Uitfluiters / Away match referees

Omdat Punch H2 in de promotieklasse uitkomt, krijgen zij externe fluiters (van andere verenigingen) om hen te fluiten. Andersom moet Punch deze ook leveren aan andere verenigingen. Deze 'uitwedstrijden' worden gefloten door onze uitfluiters. Dit mag op promotieklasse en zelf 3e divisie niveau! Voor Punch H1 hoeft Punch geen externe fluiters te leveren, zij krijgen speciaal opgeleide nationale scheidsrechters.

Er zijn dit seizoen 4 enthousiaste fluiters die graag extern wilden fluiten en deze kans aangrepen. Wil jij dat nou ook? Mail ons of spreek ons aan!

Gents 2 is refereed by regional referees from other clubs, since they play competition in the promotion class. Therefore, Punch must deliver some regional referees as well. These away matches are refereed by our “away match referees”. They referee games in the promotion class or even third division. For Gents 1, Punch does not need to deliver any regional referees, they get specially trained national referees.

This season Punch has four enthusiastic referees who wanted to become regional referees. Through Punch they could do the training to become a regional referee. Would you like to become an away match referee as well? Feel free to contact us!

 

Nieuwe scheidsrechters / New Referees

Om alle nieuwe scheidsrechters op weg te helpen hebben we een paar documenten die handig zijn. De eerste van de twee is een algemeen informatie document dat hier te vinden is. De tweede is de scheidsrechtershandleiding 2021 en gaat wat dieper in op alles, van de warming-up voor een wedstrijd tot het tekenen van het DWF.

Zoals in het informatiedocument te zien is zal je een spelregelbewijs moeten halen. Dit is een kleine serie toetsjes om de basiskennis van alle volleybalregels te controleren. Als je dit hebt gedaan ben je volgens de Nevobo al klaar om je eerste wedstrijd te fluiten. Echter zullen we vanuit Punch altijd een begeleider regelen om je de eerste (paar) wedstrijd(en) op gang te helpen. Om je goed voor te bereiden op je eerste wedstrijd als scheidsrechter is het handig om de scheidsrechtershandleiding goed door te lezen. Mocht je deze voor de wedstrijd toch nog een keertje willen bekijken dan is deze ook te vinden in de wedstrijddoos op de wedstrijdtafel.

We have put together some documents to help starting referees. The first of the two is a general information document, which can be found here. The second is the referee manual 2021 which goes a bit more in depth on the different aspects of being a referee. It summarizes everything a referee has to do from the warming-up before the game to the signing of the Digital Match Form.

As visible in the general information document, all referees will have to pass the game rule test. This is a small series of tests to check the basic knowledge of all volleyball rules. Unfortunately, this test is in Dutch. Therefore, the SRW organises a few sessions in which we will help you, by translating the test. In case you would need any more help with the test, please feel free to contact us. According to the Nevobo you are ready to referee your first match after passing the game rule test. However, at Punch you will get someone to guide you during your first (few) match(es) to help you get started. To be well prepared for your first match, we advise you to read the referee manual. If you would like to consult one before the game, you can find them in the match box at the match table.

 

Scheidsrechtersbegeleiding / Referee guidance

Ook voor de begeleiders hebben we een korte handleiding. Daarnaast is er een beoordelingsformulier, en een korte Google form aan het einde van dit beoordelingsformulier. De handleiding is nog geen pagina lang dus lees deze goed door voordat je gaat begeleiden. De beoordelingsformulieren zullen aanwezig zijn op de wedstrijdtafel op het moment dat je moet begeleiden. Vul deze netjes in met tekst en zet dus niet overal vinkjes achter. Zo kunnen wij als SRW goed bijhouden hoe scheidsrechters het doen en iedereen zo goed mogelijk op hun eigen niveau indelen bij wedstrijden.

For the referee guides we have made a short guidance manual. Besides that there is an evaluation form, and short Google form at the end of this evaluation form. The guidance manual is less than a page long so please read it carefully before you start guiding referees. The evaluation forms will be presented at the match table when you have to guide. Please fill in these forms using text. Do not place check marks everywhere. This way the Referee Committee can track how referees are developing themselves and are able to divide the matches at the correct level of the referees.

Spelregels / Rule adaptations

Ieder jaar verandert er weer het een en ander aan spelregels bij de Nevobo dus zullen we als scheidsrechters hiervan op de hoogte moeten zijn. Onderstaande links helpen hierbij:

Spelregels seizoen 2022-2023
Verandering spelregels 2022-2023

Buiten deze documenten heeft de Nevobo ook een document speciaal voor alle scheidsrechters genaamd de "Handleiding en Instructie Arbitrage" of in het kort HIA. Deze is te vinden via de volgende link. De vernieuwingen van het HIA ten opzichte van vorig jaar zijn ook te vinden in de veranderde spelregels in de bovenstaande link.

HIA seizoen 2022-2023

Al deze informatie is ook terug te vinden op de Nevobo site via www.nevobo.nl/official/regelgeving/spelregels/

 

Every year some things change about the game rules from the Nevobo. As a referee you need to be aware of these changes. The links below help with this. However, all the game rules are in Dutch. If you have any questions about the game rules, please feel free to contact us.

Game rules season 2022-2023 (this one is in Dutch, the Nevobo is working on an English version (January 2021), please ask someone of the Board if there's an update)
Adaptations game rules 2022-2023 (this one is in Dutch, the Nevobo is working on an English version (January 2021), please ask someone of the Board if there's an update)

Next to these documents, the Nevobo has one document specifically for referees. This is called the “Manual and Instruction Arbitration” in short this is the HIA (or MIA in English). You can find this HIA using the following link. Unfortunately this document is in English as well. Please feel free to contact us with any questions.


HIA season 2022-2023

All this information can be found on the Nevobo website as well via www.nevobo.nl/official/regelgeving/spelregels/

 

Digitaal Wedstrijd Formulier / Digital Match Form

Als scheidsrechter ben je verantwoordelijk voor het telformulier. Mochten tellers het niet begrijpen of een fout maken zul je moeten weten hoe je dit moet oplossen. Zorg dus dat je zelf alles weet over het DWF, onderstaande links kunnen hier bij helpen.

DWF algemeen 
DWF handleiding live bijhouden
DWF demo

As a referee you are responsible for the match form. In case counters do not understand the form or make a mistake, you will have to know how to solve this. Therefor you have to make sure you know everything about the Digital Match Form, the links below can help you with this. As usual all these websites are in Dutch.

DWF General
DWF Manual “live bijhouden”
DWF demo

 

ScheidsRechtersWerkgroep / Referee Work group

Als werkgroep willen we ons actiever bezig gaan houden met alle scheidsrechters binnen Punch. Dit zullen we doen door onder andere samen met de wedstrijdsecretaris alle scheidsrechters in te delen, begeleidersformulieren door te nemen en ons bezig te houden met scheidsrechterscursussen om zo het niveau omhoog te schroeven. 

Mocht je vragen hebben over spelregels, de teams waar je op moet fluiten of iets anders scheidsrechtersgerelateerd stuur dan een mail srw@punch.tudelft.nl. Je kan ons ook altijd aanspreken op wedstrijdavonden.

As a workgroup we want to bestay active for all the referees at Punch. This we do by helping the competition secretary organizing the referee schedule, running through the guidance forms and organizing referee courses to keep the level of referees high.

If you have any questions regarding the game rules, the teams you have to referee or anything else, you can send an email to srw@punch.tudelft.nl.
 You can always speak to us in person during competition evenings.

Manon Speulman
Muriël de Ridder
Job Bahlmann
Nienke van Dam
Jochem den Nijs
Robin Willingshofer
Kjell de Wit

Downloads/links

Langlopend fluitschema / Long term referee schedule
Algemene informatie / General information
Algemene spelregels / General game rules

Scheidsrechtershandleiding / Referee manual 
Begeleiders handleiding / Guidance manual
Begeleiders beoordelingsformulier / Evaluation form
Begeleiders Google form / Google form

Spelregels seizoen 2022-2023 / Game rules season 2022-2023
Aanpassingen spelregels seizoen 2022-2023 / Adaptations game rules season 2022-2023
HIA seizoen 2022-2023 / HIA season 2022-2023
DWF algemeen / DWF general
DWF handleiding live bijhouden / DWF manual "live bijhouden"
DWF demo / DWF demo

Ook hier staan? Klik hier!