Nieuws

14-08-2020

OWee & Lid worden

Gepost op: 14-08-2020

-- For English scroll down -- 

Vandaag begint de OWee! Dit gaat er anders aan toe dan normaal. Maar onze OWeeCis (de OWee commissie) heeft er hard aan gewerkt om een liefdevol programma samen te stellen. De eerste drie dagen van de OWee zijn volledig online. 

We beginnen vanmiddag met een Escape Room, waarbij jij kan bepalen wat de persoon in de Escape Room moet doen terwijl je steeds meer over Punch te weten komt. We sluiten de dag af met een klassieke Punch activiteit een spelletjesavond. Tijdens deze avond kan je online spelletje spelen met Punchers en als je vragen hebt kan je deze makkelijk stellen terwijl je ze helemaal inmaakt bij je favoriete spel. 

Zaterdagmiddag doen we even rustig aan. Je kan lekker onderuit gaan zitten en genieten van een oefenwedstrijd van onze hoogste dames teams. Schrik niet van het niveau, bij Punch hebben we elk jaar ook een beginnersteam. Tijdens onze open trainingen wordt je ingedeeld op je eigen niveau door onze Technische Commissie (TK). De oefenwedstrijd wordt van commentaar voorzien door onze eigen Radiomannen. Deze mannen zijn doorgewinterde Punchers, dit is het moment om te vragen hoe de bar nou eigenlijk is gebouwd of hoe goed je nu moet kunnen volleyballen om uiteindelijk in Heren 4 of misschien wel hoger te komen! Maar Punch is meer dan alleen volleybal en we sluiten de avond af met een ware Hitjes Bingo verzorgt door onze huis DJ: DJ Tom!

Op de zondag ben je waarschijnlijk al meer te weten gekomen over alle verenigingen en heb je waarschijnlijk een hoop vragen. Natuurlijk kan je deze vragen via de app, door te bellen naar +31624467580 of door een mailtje te sturen naar oweepunch@gmail.com. Maar van 12.00 tot 14.00 uur beantwoorden we tijdens de Q&A live al je vragen vanuit onze eigen bar. Hierna kan je weer rustig achterover gaan zitten en genieten van een volleybalwedstrijd op nationaal niveau, onze hoogste heren teams gaan de strijd met elkaar aan! Ook deze wedstrijd wordt van commentaar voorzien door de Radiomannen. We sluiten de avond traditiegetrouw af met een Pubquiz, want wedstrijdjes daar houden Punchers wel van.

De rest van de week kan je ons tegenkomen op de infomarkt. Tijdens deze infomarkt kan je ook een kijkje nemen in X1. Hier zullen Punchers al hun volleybalskills laten zien!

Heb je interesse gekregen in Punch na de OWee vul dan dit formulier in: https://forms.gle/esU5fjhK8JpuJcfe6 . Je krijgt dan meer informatie over de open trainingen, lid worden en ons ledenstopbeleid. 

In de weken na de OWee kan je namelijk zelf komen trainen bij Punch, zodat jij verder kan ontdekken of Punch een vereniging is voor jou en wij jou kunnen indelen in een team. Deze trainingen zijn geheel vrijblijvend, maar vanwege alle maatregelen moet je je hier wel voor inschrijven via ons interesse formulier.

We hopen iedereen snel te zien in de zaal!

--

Today is the first day of the OWee! This week will be different from what we are used to. However, our OWeeCis (the OWee committee) worked hard to put together a lovely program. The first three days of the OWee are online. Afterwards, all new students get the chance to explore Delft for one day next week.

This afternoon, we will start with an Escape Room. You will be able to give directions to the person in the Escape Room, this person will carry out your assignments to solve the Escape Room and you will learn more about Punch at the same time. We end the day with a classic Punch activity, a game night. During this evening you can play online games with Punchers. If you have any questions you can ask them while you beat them in your favorite game: Skribble, Curve fever, Codenames, Backup and Tetris.

We will take it easy on Saturday afternoon. You can sit back and enjoy a practice match of our highest women's teams. Don't be scared by the volleyball level! Every year we have a beginners team aswell. During our open trainings our Technical Committee (TK) will decide what team suits your skill level. The practice match will be covered and commented by our own Radio Men. These men now everything about Punch, so now is the time to ask how the bar was actually built or how good your volleyball skills have to be at the moment to eventually end up in Gens 4 or maybe even higher! But Punch is more than just volleyball and we end the evening with a Music Bingo provided by our own DJ: DJ Tobrec!

Sunday you probably have learned about all the associations and you will have a lot of questions. Of course you can ask these questions via the app, by calling +31624467580 or by sending an email to oweepunch@gmail.com, but from 12:00h to 14:00h we answer all your questions live from our own bar during the Q&A. After this you can sit back and enjoy a volleyball match at national level, our highest men's teams will compete with each other! Once again, the Radio Men will cover this match. Traditionally, we end the evening with a Pub quiz, because Punchers like a little bit of competition.

The rest of the week you can meet us at the information market. During this information market you can also take a look in X1, where Punchers will show off all their volleyball skills!

If you are interested in Punch, please fill out this form: https://forms.gle/esU5fjhK8JpuJcfe6. This gives us the opportunity to send you some more information about the open trainings, becoming a member and our member limit policy.

In the weeks after the OWee you are welcome to play volleyball at Punch. During these weeks you are able to discover whether Punch is an association for you and we decide what team suits your skill level. These trainings are without any obligation, but because of all the precautionary measures you have to register for them via our interest form.

We hope to see everyone in the hall soon!

03-08-2020

CovidQuiz on Tour & 1.5m Pandavond

Gepost op: 03-08-2020

Zaterdag 11 juli was het tijd voor Punch haar allereerste fietsrally, de CovidQuiz on Tour! Dit evenement werd meesterlijk georganiseerd door de Tokolly Spies. Verschillende teams van 4 of 5 personen baanden zich een weg door de stad, loste onderweg puzzels op en en beantwoorden vele quizvragen. Muziek, zon, gesprekken tussen al lang niet geziene vrienden, er was genoeg van al het goede, inclusief bier en wijn!

Bij elke stop stond er een ToKo-lid klaar met je drankje en een vel papier met vragen. Er was een muziekronde, waarbij de deelnemers het nummer moesten raden aan de hand van een kort fragment van het intro; een emoji-ronde, waarbij ze de serie moesten raden aan de hand van een set emoji's; een nieuwsronde; een ToKo-ronde en natuurlijk een Punch-ronde!

Nadat de vragen waren ingevuld, kregen de teams een puzzel die de weg naar de nieuwe locatie prijsgaf. Deze waren soms net zo uitdagend als de quizzen… Onder begeleiding van het geweldige weer bereikten alle groepjes uiteindelijk de laatste stop, met net genoeg tijd voor een snel diner, gevolgd door een geweldige avond op het Pand!

De nieuwe BOOD (thema Dora en BOODts) heeft een Pand-avond op 1,5 m mogelijk gemaakt. Volgens de regels van de overheid moesten de Punchers bij binnenkomst een formulier invullen en en op afstand van elkaar aan tafels zitten. Niettemin werden bij sluitingstijd blije en tevreden gezichten gezien.

--

Saturday 11th of June it was time for Punch’s first ever bicycle rally, the CovidQuiz on Tour! Masterfully organized by the Tokolly Spies, the event went very smoothly. Several teams of 4-5 people made their way through town, filling in various quizzes and puzzles. Music, sun, conversations between long-time-no-seen friends, there was ample of every good thing, including beer and wine!

Awaiting you at every stop there was a ToKo member, ready with your complimentary drink and a sheet of paper with questions. There being a music round, where the participants had to guess the song by a short fragment of its intro; an emoji round, where they had to guess the series by a set of emoji’s; a news round; a ToKo round and of course a Punch round!

Once the questions had been filled in, the teams obtained a puzzle, which marked the way to the new location. These were sometimes just as challenging as the the quizzes… Accompanied by the great weather, all groups eventually made it to the final stop, with just enough time for a quick dinner, followed by an amazing night at the Pand!

Thanks to the newest installment of the BOOD (themed Dora and BOODts), a Pand night at 1,5 m was made possible. All according to government rules, the Punchers had to fill in a form when entering and sit spaced apart at tables. Nonetheless, happy and content faces were seen upon closing time.

07-07-2020

Programma Lustrum bekend

Gepost op: 07-07-2020

Afgelopen zaterdag heeft de LuCie het programma van de lustrumweek bekend gemaakt. Met de gehele LuCie netjes in blouse werd duidelijk waar we met zijn allen naar uit kunnen kijken. Ook al is het lustrumfeest nog wat verder weg, losgaan op een Nostalgische Wippolderavond of genieten van een potje Spikeball kan in Oktober al. Om te vieren dat het programma rond is werd er natuurlijk ook even getoost op het Lustrum. Natuurlijk, op een verstandige afstand.

--

Last Saturday the LuCie presented the programm of the Lustrumweek. And, even though the Lustrum Party will be a bit later in the year, the celebration of Punch's 70th birthday will be spectacular. With a Nostalgic Wippolder Night and a game of Spikeball, it seems to become an unforgetable Lustrum. To make the evening even better, the LuCie proposed at toast to the lustrum. Of course on a safe distance.

03-07-2020

Eerste online AV

Gepost op: 03-07-2020

Rare tijden vragen om rare maatregelen. Vandaag is dan ook onze eerste online AV. Dat betekent helaas geen Pand gevuld met leden, maar wel een Pand vol met extra stekkers en kabels. Het Bestuur is er helemaal klaar voor, jullie ook?

--

Almost nothing is the same as it usually is. Therefor today will be our first online GA. To make sure everyone feels at home we tried to keep as many GA-traditions as possible, can you guess what things haven't changed?

01-07-2020

Thema bekend: Love at First Spike

Gepost op: 01-07-2020

Nu de OWee er eindelijk aan kwam werd het voor de OWeeCis de hoogste tijd om hun thema bekend te maken. Waar een commissie normaal gesproken een klein feestje bouwt op ons eigen Pand, was dat nu helaas niet mogelijk. Dat weerhield de OWeeCis er echter niet van om deze avond extra speciaal te maken. Ze presenteerden hun thema waar iedereen meteen verliefd op werd om vervolgens met het swingende nummer "Love at first spike ... ehhhh … sight" de Hitjesbingo in te leiden. Ondanks een aantal technische problemen konden Punchers genieten van (fragmenten) van de leukste nummertjes. Bovendien waren er ook nog eens super leuke prijzen mee te winnen. Helaas eindigde de avond niet zoals normaal met de Piano man, maar de OWeeCis heeft maar weer eens bewezen dat je ook online toffe dingen kan organiseren. En dat is maar goed ook! Want zij zullen de aankomende OWee (online) een feestje moeten maken.

--

Now that the OWee is approaching, the time was here for the OWeeCis to announce their theme. Normally, a committee would organise a small party at our own Pand, but unfortunately that did not seem possible right now. This, however, did not stop the OWeeCis from making their theme presentation a very special night. They presented their theme, which we loved immediately and opened the Hitjesbingo with the swinging "Love at first spike ... ehhh ... sight". Notwithstanding some technical issues, Punchers could enjoy (fragments of) their favourite songs. On top of that some cool prices were waiting to get picked up. Unfortunately, the night did not end with the Piano Man as usual, but the OWeeCis once again proved you can organise some awesome activities online. And that is a very good thing, as they have the important job of making the upcoming (online) OWee one big party.

29-06-2020

Dames 5 promoveert!

Gepost op: 29-06-2020

Nog niet zo lang geleden mochten wij het leuke nieuws ontvangen dat ons Dames 5 toch gepromoveerd is! Dit betekent dat ook zij aankomend seizoen in de tweede klasse uit mogen komen. Dames van harte gefeliciteerd! 

---

A few weeks ago we got the amazing news that our Ladies 5 has been promoted! This means that they will play in the second class next year as well. Congratulations ladies!

22-06-2020

Studentenvolleybalverenigingen, wat zijn dat eigenlijk?

Gepost op: 22-06-2020

Ook zo benieuwd hoe volleyballen bij een studentenvolleybalvereniging er eigenlijk uitziet? Of wat je verder nog kan doen naast het volleyballen? In dit artikel vertellen de zestien studentenvolleybalverenigingen, wat ze nu eigenlijk doen en wat voor herinneringen je bij een vereniging kan maken.

28-04-2020

Punch zoekt spelers

Gepost op: 28-04-2020

Wil jij komend seizoen ook weer lekker volleyballen in de zaal en ben je een (aankomend) student in Delft? Dan is D.S.V.V. “Punch” misschien wel jouw place-to-go. Punch kent maar liefst 26 teams die uitkomen vanaf beginnersniveau tot en met derde divisie. Afgelopen jaar kwam dames 1 uit in de eerste klasse en heren 1 in de tweede divisie. Met dertien mannen en dertien vrouwenteams hebben we een 50-50 verhouding, wat zeker in Delft een unicum is. Met je team train je een of twee keer in de week, speel je op vrijdagavond of zaterdag wedstrijd en kun je iedere vrijdagavond van wat gezelligheid genieten bij onze eigen borrelruimte het “Pand”. Daarnaast kun je deelnemen in een van de vele commissies, training geven of aan de slag gaan als scheidsrechter.

Dus zoek jij naast je studie nog wat meer gezelligheid en sport? Dan kun je jezelf op de interesselijst zetten. (Je hoeft je nog niet meteen in te schrijven). Wie weet zien we jou volgend seizoen op de volleybalvloer.

--

Do you want to play volleyball again the upcoming season and are you a (new) student in Delft? Than D.S.V.V. “Punch” might be your place to be. Punch has 26 teams starting from the level of beginner up to the third division. Last year Ladies 1 played in the first class and gents 1 in the second division. With thirteen teams for gents and thirteen teams for women, the club has a 50-50 ratio which is quite unique for Delft. You train once or twice a week, play a match on Friday evening or Saturday and can stop by at the “Pand”, our own bar, for a bit of fun. Next to that, you can participate in one of the many committees, give training, or be active as a referee.

Are you looking for some more sport and socialising next to your studie? Than you can enroll for the list of interest (this does not mean you have to enroll directly to the club). And who knows when we will see you in the sports hall.

23-04-2020

Dames 8 promoveert!

Gepost op: 23-04-2020

Het mag niet onopgemerkt voorbijgaan: Dames 8 is dit seizoen onverslagen eerste geworden en zal volgend jaar derde klasse spelen! Zij zullen uiteraard op taart getrakteerd worden als ze dit weer gezamenlijk kunnen vieren. Dames 8 gefeliciteerd met de promotie!

---

It shouldn't go unnoticed: Ladies 8 has finished first and was undefeated this season and will compete in the third class next year! They will of course get a cake when they can celebrate this together. Ladies 8 congratulations with the promotion!

17-04-2020

TEAM challenge

Gepost op: 17-04-2020

Het zijn bijzondere tijden waarin er niet gevolleybald kan worden en er geen borrels of andere activiteiten zijn. Het blijft echter wel leuk om contact met elkaar te houden. Daarom is de TEAM-challenge opgezet. Hierbij moest elk team elke werkdag een online challenge uitvoeren. Dit deden de teams niet voor niets: de winnaar ontving een waardebon van 50 euro voor een cafe/kroeg naar keuze!

De eerste challenge was het online krachtcircuitje van Bram Slangen, waarbij elke deelnemer met een heerlijk muziekje op de achtergrond fysiek compleet werd uitgeput. Punten konden worden verdiend door het aantal spelers van een team dat deelnam. Maar Punchers werden ook mentaal uitgedaagd tijdens de TEAM-challenge door het maken van cryptrogrammen en de online pubquiz van de ToKo. Er was ook plek voor gezelligheid en creativiteit met onder andere de Skype teameten en de virtueel volleyballen challenge.

Al vanaf het begin bestond de top uit respectievelijk Dames 4, Dames 8 en Heren 3. Dames 8 was steeds erg dichtbij de eerste plek maar zwakte af tijdens de Discord borrel challenge waarna Heren 3 de tweede plek pakte. Uiteindelijk kon geen enkel team Dames 4 van de eerste plek beroven waardoor de Meisjes van Vierkade er vandoor gingen met de prijs.

Al met al was de TEAM-challenge een groot succes, vandaar er inmiddels al een tweede ronde is begonnen. Welk team gaat er dit keer met de prijs vandoor?

--

These are special times. It is not possible to play volleyball and there are no drinks or other activities. However, it is still fun to keep in touch with each other. That is why the TEAM challenge has been set up. Each team had to perform an online challenge every working day. The winning team received a voucher of 50 euros for a cafe or pub of their choice!

The first challenge was the online power circuit of Bram Slangen, where every participant was physically completely exhausted with a nice beat in the background. Points could be earned by the number of players of a team that participated. But Punchers were also challenged in other ways during the TEAM challenge by solving cryptrograms and the ToKo's online pub quiz. There was also room for fun and creativity, including the Skype team dinner and the virtual volleyball challenge.

From the beginning, the top three consisted of Ladies 4, Ladies 8 and Gents 3 respectively. Ladies 8 was very close to the first place but weakened during the Discord drink challenge after which Gents 3 took second place. In the end, no team was able to take the first place from Ladies 4, so the Girls of Vierkade took the prize.

All in all, the TEAM challenge was a great success, which is why a second round has already started. Which team will end up in first place this time?

Ook hier staan? Klik hier!