Word reünist!

Beste oud-lid van Punch,

Inmiddels bent u geen lid meer van je studentenvolleybalvereniging in Delft. U heeft wellicht Delft verlaten en bent begonnen aan de volgende fase van uw leven. Echter blijft u Punch een warm hart toedragen.

Vanaf 1998 bestaat de optie om reünist te worden, zo blijf je betrokken bij de vereniging buiten de lustra en steun je Punch (die bestaat uit arme studenten). Het is echter als oud-lid altijd nog mogelijk om reünist te worden, op deze pagina is alle informatie te vinden over het worden van reünist.

Om reünist te worden kunt u dit formulier invullen, dan zal het Bestuur contact met u opnemen. Het reünistenlidmaatschap bestaat uit verschillende niveau's. Afhankelijk van wat u betaalt, krijgt u bepaalde dingen vanuit Punch. Onderstaand een overzicht.

Het eerste jaar kan je een gratis reünistenlidmaatschap krijgen. Na dit jaar krijgt u de keuze om over te schakelen naar een ander lidmaatschap. De verschillende lidmaatschappen zijn als volgt:
1. Voor tien euro per jaar krijg je twee keer per jaar de Reünistenbrief en toegang tot de PunchWiki.
2. Voor twintig euro per jaar ontvang je al het bovenstaande plus de Ruïne (het reünistenblaadje) per mail en word je uitgenodigd voor de Reünistenborrel.
3. Voor dertig euro per jaar ontvang je al het bovenstaande plus een lustrumboek in een lustrumjaar.
4. Voor zeventig euro (of meer) ontvang je jaarlijks een uitnodiging voor de Constitutieborrel. Daarnaast krijg je de optie om Vriend van Punch te worden (op de site en op 't Pand). Voor details over Vrienden van Punch kan je contact opnemen met het Bestuur.

English

Dear former member of Punch,

By now you are no longer a member of your student volleyball association in Delft. You may have left Delft and started the next phase of your life. However, you continue to carry a warm heart for Punch.

Since 1998 there is the option to become a reunion member, this way you stay involved with the association outside lustra and support Punch (which consists of poor students). However, as a former member it is always still possible to become a reunion member, on this page you can find all the information about becoming a reunion member.

To become a reunion member, please fill out this form and the Board will contact you. Reunion membership consists of different levels. Depending on what you pay, you will receive certain things from Punch. Below is an overview.

The first year you can get a free reunion membership. After this year, you will be given the choice to switch to another membership. The different memberships are as follows:
1. For ten euros a year you get the Reunion Letter twice a year and access to the PunchWiki.
2. For twenty euros a year you will receive all the above plus the Ruïne (the reunion member magazine) by mail and be invited to the Reunion drinks.
3. For thirty euros a year you receive all the above plus a lustrum book in a lustrum year.
4. For seventy euros (or more) you will receive an annual invitation to the Constitution Drinks. You also get the option to become a Friend of Punch (on the site and on 't Pand). For details about Friends of Punch, please contact the Board.

Ook hier staan? Klik hier!