Lid worden / membership?

--For English, please scroll down--

Ben je van plan om lid te worden bij D.S.V.V. "Punch"? Lees dan hier wat de mogelijkheden zijn, in de OWee, maar ook gedurende het seizoen!

OntvangstWeek (OWee) en instuiftrainingen
Ieder jaar, in augustus, doet Punch mee aan de OntvangstWeek in Delft. Tijdens deze week kan je 's avonds langskomen op het Pand om Punch te leren kennen. Daarnaast zijn er de twee weken daarna instuiftrainingen. Tijdens deze trainingen is iedereen welkom om te proberen hoe het is om te volleyballen en de Technische Kommissie te laten zien wat je niveau is. Op die manier kan je vervolgens in het juiste team worden ingedeeld. Kijk op de OWee website van Punch voor meer informatie, deze zal online zijn vanaf 1 augustus. Vanwege grote interesse heeft Punch een ledenstop. Voor vragen kun je contact opnemen met het Bestuur. 

Om lid te worden bij Punch moet je minimaal twee instuiftrainingen bijwonen en je inschrijven bij het (Kandidaats)Bestuur. Verder moet elk lid zich houden aan de algemene voorwaarden, deze zijn te vinden op de downloadpagina. De OWee interesselijst voor het volgende seizoen is gesloten. Als je hoog volleybal niveau hebt, vul dan a.u.b. onderstaand interesseformulier in.

Gedurende het seizoen (vanaf 31 augustus 2020)
Punch kent sinds een aantal jaren een ledenstop. Het is dan ook helaas niet mogelijk om je gedurende het seizoen in te schrijven, tenzij er toevallig plaats vrij is gekomen in een team. Vul daarom dit formulier in, dan nemen we contact met je op als er een plaats vrij komt!

------------------------------

Are you planning on becoming a member of D.S.V.V. "Punch"? Read below about all the possibilities, during the OWee but also during the rest of the season.

IntroductionWeek (OWee) and try outs
Every year, in August, Punch takes part in the IntroductionWeek in Delft. During this week you can come by at our own society at the Brabantse turfmarkt 9 in the city centre. After the OWee there are two weeks in which there are try out practices. These are open for everyone to try and see what volleyball is but also to show our technical committee what your level is. If you decide to join Punch you can subscribe at these practices. For more information have a look at our OWee website which will be online from August 1st. Punch has a member limit, so contact the Board for more information. 

To become a member of Punch you have to join at least 2 try-out practices and subscribe at the (Candidate)Board. Furthermore, every member should confirm to the terms of agreement which can be found on the downloadpage. The OWee interest form is closed. If you've played volleyball on a high level, please fill in the form below.

During the season (from August 31th 2020)
Since a few years Punch has a member limit. Because of this limit it is not possible to join Punch during the season, unless there is a free place in a team. If you are interested in joining during the season please fill in this form, we will contact you if there is a free spot.

Ook hier staan? Klik hier!