Lid worden / membership?

--For English, please scroll down--

Ben je van plan om lid te worden bij D.S.V.V. "Punch"? Lees dan hier wat de mogelijkheden zijn, in de OWee, maar ook gedurende het seizoen!

OntvangstWeek (OWee) en instuiftrainingen
Ieder jaar, in augustus, doet Punch mee aan de OntvangstWeek in Delft. Tijdens deze week kan je 's avonds langskomen op het Pand om Punch te leren kennen. Je hoeft niet aan de OWee deel te nemen om lid te worden bij Punch, de OWee website van Punch is voor master- en bachelorstudenten open.

Na de OWee zijn er drie weken instuiftrainingen op maandag- en woensdagavond. Tijdens deze trainingen is iedereen welkom om te proberen hoe het is om te volleyballen en de Technische Kommissie te laten zien wat je niveau is. Op die manier kan je vervolgens in het juiste team worden ingedeeld. Naast de velden van de trainingen is het (kandidaats)bestuur er om jou te helpen met het aanmelden voor Punch. Als je je aanmeldt, doe je automatisch mee met de loting. Punch heeft namelijk een ledenstop.

Kijk op de OWee website van Punch voor meer informatie, deze zal online zijn vanaf 1 augustus. Voor vragen kun je contact opnemen met het Bestuur

Om lid te worden bij Punch moet je...
- minimaal twee instuiftrainingen bijwonen in augustus/ september,
- je inschrijven bij het (Kandidaats)Bestuur voor de tweede woensdag na de OWee,
- een student zijn aan de TU Delft, Haagse Hogeschool in Delft of InHolland in Delft (bachelor- of masterstudent).

Informatie over de kosten e.d. kan je vinden op de downloadpagina 'Algemene Voorwaarden'.

Gedurende het seizoen (vanaf 31 augustus 2020)
Punch kent sinds een aantal jaren een ledenstop. Het is dan ook helaas niet mogelijk om je gedurende het seizoen in te schrijven, tenzij er toevallig plaats vrij is gekomen in een team. Vul daarom dit formulier in, dan nemen we contact met je op als er een plaats vrij komt!

------------------------------

Are you planning on becoming a member of D.S.V.V. "Punch"? Read below about all the possibilities, during the OWee but also during the rest of the season.

IntroductionWeek (OWee) and try outs
Every year, in August, Punch takes part in the IntroductionWeek in Delft. During this week you can come by at our own society at the Brabantse turfmarkt 9 in the city centre. During the OWee you can get to know Punch at the information market and activities the OWee committee organises. You don't have to participate during the OWee to become a member. The OWee website of Punch is available for bachelor- and masterstudents.

After the OWee there are three weeks in which there are try out practices on Monday and Wednesday. These are open for everyone to try and see what volleyball is but also to show our technical committee what your level is. If you decide to join Punch you can subscribe at these practices. Next to the field, the (Candidate)Board will help you by signing up for Punch. If you sign up for Punch, you'll be part of the draw since Punch has a member limit.

For more information have a look at our OWee website which will be online from August 1st. For questions contact the Board

To become a member of Punch you have to...
- join at least 2 try-out practices in August/ September,
- subscribe at the (Candidate)Board before the second Wednesday after the OWee,
- be a student at the TU Delft, Haage Hogeschool in Delft or InHolland in Delft (bachelor- or masterstudent).

Information about the costs, check the downloadpage 'Terms and conditions'. 

During the season (from August 31th 2020)
Since a few years Punch has a member limit. Because of this limit it is not possible to join Punch during the season, unless there is a free place in a team. If you are interested in joining during the season please fill in this form, we will contact you if there is a free spot.

 

Ook hier staan? Klik hier!