--For English, please scroll down--

Momenteel kan je je nog niet inschrijven

Op zaterdag 29 februari wordt de Punch Super Saturday georganiseerd. Op deze dag spelen alle 26 Punchteams een thuiswedstrijd op X, het sportcentrum van de TU Delft. Van 12:00 tot 20:00 uur zal er in 2 hallen worden gevolleybald en worden er daarnaast ook andere activiteiten als een clinic georganiseerd. Daarnaast is er de mogelijkheid om te lunchen en/of te dineren. De lunch zal max. €6,- pp kosten en zal plaatsvinden in het café op X van 12:00 tot 15:00 uur. Voor het diner betaalt u max. €8,- pp. Het diner zal tussen 18:00 en 21.00 uur plaatsvinden op "het Pand" de sociëteit van Punch. 
Hieronder kunt u op deze pagina het wedstrijdschema voor deze dag bekijken.

Wilt u hierbij zijn? Via deze link kunt u zich inschrijven. Ook als u niet komt lunchen of dineren, meldt u dan even aan zodat we weten hoeveel toeschouwers we kunnen verwachten.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Schroom dan niet om deze kenbaar te maken via bestuur@punch.tudelft.nl!

Let op: Spreek goed met uw ouder(s)/verzorger(s)/kind af wie jullie inschrijft!

------------------------------

Subscribtion has not been opened yet.

On the 29th of February the Punch Super Saturday will be organised. On this day, all 26 Punchteams will play a home match at X, the sports centre of the TU Delft. From 12h00 until 20h00, 2 halls will be used for volleyball and other activities like clinics. Furthermore, there is the possibility to eat lunch and/or dinner. The lunch will cost max. €6,- per person and will be at the café of X, from 12h00 until 15h00 . Dinner will take place at "the Pand" from 18h00 to 21h00 hrs and will cost max. €8,- per person.
Here you can find the match schedule for this day on this page.

Do you want to attend? Please subscribe via this link. If you are not planning to eat lunch or diner with us, please subscribe so we know how many spectators we can expect.

Do you have any questions and/or remarks? Please send an email to: bestuur@punch.tudelft.nl!

Be aware: make sure you talk to your parents/care takers/child who will subscribe you!

Ook hier staan? Klik hier!