Contact

Adres:

Congregatiegebouw
Brabantse Turfmarkt 9
2611 CK Delft

Voor verhuur:

 

Mitchel Elbertse
Pandcommissaris Punch Volleybal
pandcommissaris@punch.tudelft.nl
Voor overige zaken: Beheerscommissie
beheerscommissie@punch.tudelft.nl
Rekeningnummer: NL40INGB0004554905 t.n.v. Stichting Punch Pand
Telefoonnummer: 06-24467580

 

Ook hier staan? Klik hier!