Barschema Wippolderhal

De mensen van de eerste barshift openen de bar, en zorgen dat het tostiapparaat klaargezet wordt en de tosti's uit de vriezer worden gehaald. Degenen in de laatste shift sluiten de bar volgens de instructie en zorgen dat de sleutel in de brievenbus van Simonsstraat 11 belandt. Zorg er ook voor dat de kantine veegschoon is.

People in the first barshift open the bar and make sure the toast iron is ready for use. The toasties are kept in the freezer. Teams of the last barshift close the bar according to the instruction and make sure that you drop it in the mailbox of Simonsstraat 11. Deliver the cantine broom clean.

 

 

 

 

Ook hier staan? Klik hier!