Wat moet ik als Puncher doen, met de volgende coronagevallen?

For English, check this site.

Momenteel is Delft koploper met de lokale besmettingen. Het overgrote gedeelte, 80%, van de besmettingen is student. De verspreiding vindt vooral plaats bij de privésferen en als er nu niks gedaan wordt, verdubbelt het aantal besmettingen elke 7 dagen wat tot een lokale lockdown kan leiden. Hierbij willen we je dus benadrukken dat corona niet voorbij is, blijf afstand houden.

Laat je testen bij (milde) klachten, zelfs al bij een loopneus (bel naar 0800-1202 of via www.coronatest.nl). Blijf in welk geval dan ook thuis als je klachten hebt of wacht op een testuitslag.

Thuis quarantaine en isolatie verschil

Voor het verschil tussen thuis quarantaine en isolatie, zie onderstaande poster.

Ik heb corona

Als je positief wordt getest, is het niet toegestaan om naar de wedstrijd, training of een Punch activiteit te gaan. Je moet dan in isolatie. Verder zouden wij, het bestuur, het fijn vinden als je de positieve uitslag met ons deelt (bestuur@punch.tudelft.nl of + 316 244 675 80).

Verder moet je de instructies van de GGD volgen. Zij weten wie je moet benaderen en of je team in quarantaine moet of niet. 

Bij welke klachten mag ik niet naar de training of wedstrijd?

Er wordt geluisterd naar de richtlijnen van het RIVM op deze website. Dit is bij verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts of plotseling verlies van reauk en/ of smaak (zonder neusverstopping). 

Iemand in mijn team heeft corona

In Punch wordt er geluisterd naar het advies van de GGD of het team wel of niet in quarantaine moet. Als dit advies nog niet bekend is, gaan activiteiten, trainingen en wedstrijden niet door voor dit team. We adviseren om de mensen uit dat team die trainer zijn ook geen training te geven totdat de GGD meer heeft verteld.

NOC*NSF richtlijnen

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Deze informatie is gehaald van de NOC*NSF site.

Ik voel me onprettig met de corona situatie

Als je je niet prettig voelt om naar een Punch activiteit te komen, laat dit dan je trainer weten. Het is een bijzondere periode en dit begrijpt iedereen. Kom alleen als je je er goed bij voelt.

Een huisgenoot wordt getest

Voor het stappenplan als een huisgenoot corona heeft, zie onderstaande afbeelding.

Ook hier staan? Klik hier!